28. srpna 2018
Kategorie: Hazardér

Pravidla karetní hry Omaha Poker

V dnešním článku se dozvíte obecná pravidla Omaha pokeru. Strategická doporučení jsou mířena na stoly s limitem, avšak jejich pochopení je stejně tak důležité pro všechny další varianty.

Základní informace Omaha Pokeru

 • Nejsilnější karetní kombinace vítězí
 • Hráči musí použít vždy pouze dvě z jim rozdaných čtyř -„Hole cards“ a zkombinovat je se třemi kartami ze stolu, které jsou společné pro všechny hráče
 • Eso může být využito pro vytvoření nízké i vysoké postupky
 • Tři limity pro zvýšení sázky v jednom kole
 • Hlavní roli hrají karty

Příklad $2/$4 Omaha

U Omaha Hold’em stolů je před hráčem, který rozdává karty, umístěn tzv. „dealer button“, neboli jakýsi knoflík, který značí hráče pověřeného rozdáním karet, není-li u hry přítomen krupiér. Knoflík je v každém dalším kole posunut k následujícímu hráči ve směru hodinových ručiček. Hráč nalevo od dealera obdrží jako první karty a začíná sázet. Každému hráči jsou rozdány čtyři karty. Poté je na stůl systémem tří sázkových kol vyloženo dalších pět tzv. společných karet neboli tzv. „community cards“ (3 na flop, 1 na turn a zbývající karta na river). Poté co jsou vyloženy všechny karty, se hráči snaží sestavit nejlepší možnou karetní sestavu tím, že kombinují vždy dvě karty z celkových čtyř, které jim byly rozdány, s jakýmikoliv třemi společnými kartami ze stolu.

Využijeme ilustrace umístěné výše: hráč, který drží kluka (J) a 8 by sestavil nejvyšší možný full house – „J over 8“ (tzn. třikrát J, dvakrát 8). Mohl by být ale poražen, pokud by někdo držel tzv. „nut hand“, tedy nejvyšší možnou kombinaci, které lze v této hře dosáhnout. Touto „nut hand“ by byla kombinace 7–6h, tedy srdcovou 7 i 6. S těmito kartami by pak sestavil postupku v barvě (straight flush).

Postup při sázení v jednotlivých kolech:

 • Pre-Flop :Sázení probíhá tímto způsobem: předtím než jsou každému hráči rozdány čtyři karty, hráč sedící právě nalevo od „button“ je povinen zaplatit tzv. „small blind“, tedy jakousi povinnou sázku. U našeho stolu to bude $1, tedy polovina minimální sázky. Hráč vedle „malého blindu“ platí „big blind“, tedy $2. Poté jsou každému rozdány čtyři karty. Hráč nalevo od „big blind“ hraje jako první a musí buďto dorovnat sázku $2, může sázku navýšit nebo může složit karty. Dále hra pokračuje ve směru hodinových ručiček, až se dostaneme zpět k „malému blindu“. Tento hráč pak může složit karty, čímž ztratí $1, který do hry musel vložit. Může však také dorovnat sázku nebo sázku dokonce zvýšit o další $2, je-li v tomto kole sázení ještě možné. „Big blind“ je pak poslední, který do hry zasáhne předtím, než jsou na stole obráceny první tři karty.
 • Flop :Dealer otočí první tři z celkových pěti společných karet. Hráč nalevo od „button“ zahájí jako vždy hru. V druhém kole již neexistují nucené sázky (blinds). Nedojde-li ke zvýšení sázky, mohou hráči využít volby tzv. „check“, kdy pouze zkontrolují hru, nezvýší sázku a předají hru dalšímu hráči. Maximální sázka ihned po flopu má hodnotu sázky minimální, tedy $2.
 • Turn :Je vyložena čtvrtá společná karta. Minimální sázky v tomto kole mají hodnotu $4.
 • River :Pátá a poslední „river card“ je vyložena na stůl. Toto je poslední kolo, ve kterém lze sázet, a to právě $4. Hráči nacházející se stále ve hře poté vyloží své karty a vyhrává právě ten s nejvyšší karetní kombinací.

Obecná strategie hry Omaha poker

U stolu limitovaného Omaha Hold’em pokeru budete většinou potřebovat opravdu vynikající karetní kombinaci nebo kombinaci jí blízkou k tomu, abyste zvítězili. Jako vynikající karetní kombinaci neboli „nut hand“ nazýváme tu, která může být poražena pouze skrytou čtveřicí nebo postupkou v barvě. Tyto vynikající kombinace jsou někdy nazývány jako „killer hands“ nebo „pure (čisté) nuts“. Sestavíte-li takovou kombinaci, vítězství máte zaručeno téměř na 100%.

Je nutné dodat, že dvě dvojice a nebo trojice ve hře Omaha Hold’em příliš často nevítězí. Vašim cílem je proto sestavit „nut“ (neporazitelnou) postupku, „nut“ flush a nebo „nut“ full house. Je to dáno tím, že hráčům jsou ve hře Omaha Hold’em rozdány čtyři karty. Z každé čtyřkaretní kombinace lze sestavit šest základních dvoukaretních Hold’em kombinací : ABCD = AB AC AD BC BD CD.(Hráči musí využít vždy právě dvou karet z ruky a tří karet ze stolu.) Nacházíte-li se ještě po flopu ve hře o bank a proti vám stojí pět soupeřů, lze tuto situaci srovnat s hrou Texas Hold’em proti třiceti! protihráčům. Každý z vašich soupeřů totiž drží šest možných dvoukaretních kombinací.

Dostanete-li se až na river s opravdu dobrými kartami, ale víte, že můžete být poraženi jednou nebo dvěma dvoukaretními kombinacemi, můžete si být téměř jisti, že tyto karty drží některý z vašich protivníků. Může se vám podařit sestavit vysokou postupku již na flopu. Dostanete se však do potíží, pokud se na stole objeví tři karty stejné barvy nebo dvojice. Je více než pravděpodobné, že se objeví flush nebo full house a vy budete poraženi. A proto: sedíte-li u stolu Omaha Hold’em Pokeru, hrajte vždy pouze VÍTĚZNÉ karetní kombinace – hrajte „NUT’S“.

Jedna nebo dvě dobré Hold’em karetní kombinace nemusí ve hře Omaha Hold’em znamenat vůbec nic. Mnoho hráčů však neodolá a bez rozmyšlení jdou do hry. Vybíráte-li však ze čtyř karet, máte velkou šanci na sestavení mnoha podobných kombinací. Proto se hry Omaha Hold’em účastní většinou větší počet hráčů a hraje se o větší bank než v nejrozšířenějším Texas Hold’em. Větší bank je pro vás výhodou ve chvíli, kdy začínáte se čtyřmi velmi dobrými kartami, které můžete vzájemně kombinovat, a můžete z nich sestavit pět až šest kvalitních Hold’em kombinací, místo jedné nebo dvou.V sekci strategie při hraní startovních kombinací si ukážeme některé výjimky.

Nejlepší možná startovní kombinace v Omaha Hold’em Pokeru

Nejvýše hodnocená startovní kombinace ve hře Omaha Hold’em. 4 prémiové kombinace (P) a dvě velmi silné kombinace (S). V tomto případě nepřidávají dvě velmi silné kombinace celé čtyřkaretní kombinaci na hodnotě. Místo AK použijeme vždy AK(s).

Poker Definice

 • Vysoké karty: A, K, Q, J, 10
 • Středně vysoké karty: 9, 8, 7, 6
 • Nízké karty: 5, 4, 3, 2
 • Karty, které jsou „suited“ (s) – obě karty jsou stejné barvy (káry, piky, srdce, kříže)
 • Karty, které jsou dvojnásobně „suited“ (ds) – dvě karty stejné barvy, zbylé dvě mají barvu jinou (př. dvě karty pikové, dvě srdcové)
 • Active sidecard – pokud je „active sidecard“ zkombinována s jinými kartami, vytvoří dvě části postupky nebo flush.
 • Nut Hand – nejvyšší možná a neporazitelná kombinace. Někdy také nazývána „lock“.
 • Set – situace, kdy se snažíte vytvořit trojici a dvě z těchto karet již držíte v ruce
 • Trips – trojice karet stejné hodnoty, přičemž všechny nebo dvě z nich jsou na stole.
 • Rainbow (duha) – jako rainbow nazýváme situaci, kdy jsou do ruky nebo na flop rozdány karty, z nichž má každá jinou barvu.
 • Flop, Turn, River – Tak jsou nazývány karty v jednotlivých sázkových kolech. Viz ilustrace výše.
 • Zrychlení hry – Pokud hrajete rychlou hru, vsadíte, zvýšíte sázku a poté sázku ještě více navýšíte. Snažíte se ze hry co nejrychleji odstranit co nejvíce soupeřů.
 • Zpomalení hry – Dorovnáte sázku nebo použijete funkce „check“ (popsána výše). Chcete tak ve hře udržet co nejvíce hráčů a navýšit bank.
 • Check-Fold – jde o postup, kdy hráč použije „check“ v situaci, kdy je to možné, a složí karty, pokud by do hry musel dále investovat. Velmi rád tak akceptuje všechny zdarma nabízené karty.
Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: