28. září 2018
Kategorie: Hazardér

Pravidla karetní hry Omaha High – Low Poker

V dnešním článku si představíme obecná pravidla Omaha pokeru. Strategická doporučení jsou mířena na stoly s limitem, avšak jejich pochopení je stejně tak důležité pro všechny další varianty. Podrobnější informace se dozvíte později.

Základy Omaha High – Low

 • Hráč s vysokou výherní kombinací si rozdělí bank s hráčem s nejnižší výherní kombinací
 • Hráči musí použít vždy pouze dvě z jim rozdaných čtyř „Hole cards“ a zkombinovat je se třemi kartami ze stolu, které jsou společné pro všechny hráče a tak vytvořit nejvyšší a nejnižší výherní kombinace
 • Jakékoliv dvě karty z hráčovy ruky mohou být použity na sestavení nejvyšší i nejnižší výherní kombinace
 • Aby mohl hráč vytvořit nejnižší výherní kombinaci, musí použít pouze karty, které mají hodnotu 8,7,6,5 a nižší
 • Eso může být využito pro vytvoření nízké i vysoké postupky
 • Tři limity pro zvýšení sázky v jednom kole
 • Hlavní roli hrají karty

Příklad $2/$4 Omaha High-Low

U Omaha Hold’em stolů je před hráčem, který rozdává karty, umístěn tzv. „dealer button“, neboli jakýsi knoflík, který značí hráče pověřeného rozdáním karet, není-li u hry přítomen krupiér. Knoflík je v každém dalším kole posunut k následujícímu hráči ve směru hodinových ručiček. Hráč nalevo od dealera obdrží jako první karty a začíná sázet. Každému hráči jsou rozdány čtyři karty barvou dolů. Poté je na stůl systémem tří sázkových kol vyloženo dalších pět tzv. společných karet neboli tzv. „community cards“ (3 na flop, 1 na turn a zbývající karta na river). Poté co jsou vyloženy všechny karty, se hráči snaží sestavit nejlepší možnou karetní sestavu tím, že kombinují vždy dvě karty z celkových čtyř, které jim byly rozdány, s jakýmikoliv třemi společnými kartami ze stolu.

Využijeme ilustrace umístěné výše: hráč, který by držel kluka (J) a 4 by sestavil full house – „J over 4“ (tzn. třikrát J, dvakrát 4). Pokud by však byly jeho dvě zbylé karty A(h) a 6(h) – obě srdcové, sestavil by také nejnižší výherní kombinaci – srdcový flush.

Postup při sázení v jednotlivých kolech:

 • Pre-Flop :Předtím než jsou každému hráči rozdány čtyři karty, hráč sedící právě nalevo od „button“ je povinen zaplatit tzv. „small blind“, tedy jakousi povinnou sázku. U našeho stolu to bude $1, tedy polovina minimální sázky. Hráč vedle „malého blindu“ platí „big blind“, tedy $2. Poté jsou každému rozdány čtyři karty. Hráč nalevo od „big blind“ hraje jako první a musí buďto dorovnat sázku $2, může sázku navýšit nebo může složit karty. Dále hra pokračuje ve směru hodinových ručiček, až se dostaneme zpět k „malému blindu“. Tento hráč pak může složit karty, čímž ztratí $1, který do hry musel vložit. Může však také dorovnat sázku nebo sázku dokonce zvýšit o další $2, je-li v tomto kole sázení ještě možné. „Big blind“ je pak poslední, který do hry zasáhne předtím, než jsou na stole obráceny první tři karty.
 • Flop :Dealer otočí první tři z celkových pěti společných karet. Hráč nalevo od „button“ zahájí jako vždy hru. V druhém kole již neexistují nucené sázky (blinds). Nedojde-li ke zvýšení sázky, mohou hráči využít volby tzv. „check“, kdy pouze zkontrolují hru, nezvýší sázku a předají hru dalšímu hráči. Maximální sázka ihned po flopu má hodnotu sázky minimální, tedy $2.
 • Turn :Je vyložena čtvrtá společná karta. Minimální sázky v tomto kole mají hodnotu $4.
 • River :Pátá a poslední „river card“ je vyložena na stůl. Toto je poslední kolo, ve kterém lze sázet, a to právě $4. Hráči pak odhalí své karty a ti, kteří mají nejvyšší a nejnižší karetní kombinaci si rozdělí bank. V ideálním případě může hráč získat obě části banku tím, že vytvoří nízkou postupku, nízkou flush nebo jinou kombinaci, se kterou je možné získat celý bank. Ten je možno získat také tím způsobem, že vytvoříme nejvyšší možnou karetní kombinaci a nikdo nebude schopen vytvořit výherní kombinaci nejnižší.

Strategie pro Omaha High-Low poker

V této hře si hráč s nejvyšší výherní kombinací rozdělí bank s hráčem, který sestaví výherní kombinaci nejnižší. V této hře dojde vždy sestavení nejvyšší výherní kombinaci. Sestavení kombinace nejnižší však není pravidlem. K sestavení nejnižší možné výherní sestavy musíme použít karty z kategorie nižších než 8, tedy (8 až po 2 + eso (A)). Musíte vždy použít právě dvě z vašich čtyř karet, abyste vytvořili jednu z možných výherních kombinací. Eso (A) může být použito pro vytvoření obou výherních kombinací. Vytvoření postupky nebo flush nás neomezuje v možnosti vytvoření nejnižší možné kombinace. Hráč, který sestaví kombinaci 5–4-3–2-A, má neporazitelnou nejnižší možnou kombinaci a s touto postupkou má ještě velmi velkou šanci na vytvoření nejvyšší možné karetní sestavy. S těmito kartami máme obrovskou šanci vyhrát obě části banku.

Nejdůležitější věcí, kterou si musíme při hraní pokeru s děleným bankem zapamatovat, je ta, že tu existuje jasný rozdíl mezi výhrou celého banku nebo pouze jeho poloviny. Výhra jednoho kompletního banku vám poslouží jako obrovská finanční injekce a velmi rázně se projeví na množství vašich žetonů. Získáte-li polovinu, octnete se nejspíše přesně tam, kde jste byli, než jste začali toto kolo. Hráči, kteří jsou experty ve hře Omaha High/Low se vždy s snaží hrát pouze kombinace, se kterými mají velkou šanci na zisk kompletního banku. Ukázky hratelných karetních sestav jsou uvedeny níže. Omaha Hold’em je hrou, ve které jde jedině o to mít tu nejlepší možnou kombinaci, mít „nuts“. Stojíte proti velkému množství hráčů, jež mají na výběr z obrovského množství karetních kombinací. Dostanete-li se až do posledního kola a máte obstojnou vysokou i nízkou kombinaci, budete nejspíše velmi rychle převálcování z obou stran. Pokud tedy po flopu nebo turnu shledáte, že nejste naprosto jistými vítězi jedné poloviny banku a nemáte alespoň slušný výhled na zisk poloviny druhé, nebo s jistotou nedržíte nejsilnější výherní kombinaci a u stolu, u kterého již není možno sestavit kombinaci nejnižší, složte ihned karty a počkejte na další hru.

Čtyři základní skupiny karet ve hře Omaha High-Low:

Esa – A
Nízké karty – 5,4,3,2
Středně vysoké karty – 10,9,8,7,6
Vysoké karty – K, Q, J

Pokerové Definice

 • Wheel – (5 4 3 2 A) – kombinace, se kterou můžeme usilovat o vytvoření nejvyšší i nejnižší výherní kombinace, nebo dokonce obou zároveň
 • Suited player hand (s) – karty, které jsou „suited“ (s) – dvě ze čtyř karet, které hráč drží v ruce, mají stejnou barvu (káry, piky, srdce, kříže)
 • Double suited player hand (ds) – karty, které jsou dvojnásobně „suited“ (ds) – hráč drží v ruce karty dvou barev, (př. z celkových dvou jsou dvě karty pikové, dvě srdcové)
 • Set – situace, kdy se snažíte vytvořit trojici a dvě z těchto karet již držíte v ruce
 • Nut Hand – nejvyšší možná a neporazitelná kombinace. Někdy také nazývána „lock“.
 • Flop, Turn, River – Tak jsou nazývány karty v jednotlivých sázkových kolech. Viz ilustrace výše.
 • Scoop – zisk celého banku, a to vytvořením nejvyšší i nejnižší výherní kombinace, nebo vytvořením nejvyšší výherní kombinace, pokud nevytvoří nejnižší výherní kombinaci žádný z protihráčů
 • Zrychlení hry – Pokud hrajete rychlou hru, vsadíte, zvýšíte sázku a poté sázku ještě více navýšíte. Snažíte se ze hry co nejrychleji odstranit co nejvíce soupeřů.
 • Zpomalení hry – Dorovnáte sázku nebo použijete funkce „check“ (popsána výše). Chcete tak ve hře udržet co nejvíce hráčů a navýšit bank.
 • Check-Fold – jde o postup, kdy hráč použije „check“ v situaci, kdy je to možné, a složí karty, pokud by do hry musel dále investovat. Velmi rád tak akceptuje všechny zdarma nabízené karty.
Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: