07. prosince 2022
Kategorie: PR tipy

Svěřenský fond není pouze pro bohaté a mocné

Pojem „svěřenský fond“ jste jistě slyšeli mnohokrát, minimálně v souvislosti s politiky. Nenechte se však mýlit, že by se tento institut týkal pouze bohatých či vlivných lidí. Klidně jej můžete využít i vy.

Svěřenský fond: Kdo jej využije?

Svěřenský fond je institut, který byl vytvořen ke zvláštnímu účelu, a sice svěření majetku jedné osoby do držení druhé, přesněji správce. Daný majetek tak přestává být vlastnictvím toho, kdo onen svěřenský fond založí, a stává se tak majetkem samostatným. Nejde například o klasický převod, prodej, protože pak původní majitel ztrácí roli vlastníka. Což nechce. Nemusíme chodit daleko.

Pokud se vlivný a bohatý podnikatel rozhodne vstoupit do politiky, mohou se jeho majetky stát symbolem střetu zájmů. Co s tím? Má se navždy vzdát snu o politice? Proč? Má se zbavit majetku, který pracně budoval celý život? I to se jeví jako nelogické. Takže využije institutu, který majetek odstaví na neutrální půdu.

Svěřenské fondy – slouží ke správě i ochraně majetku

Jak jsme zmínili, nemusí tento institut využít pouze vlivní lidé. Majetky má skoro každý. Pokud chcete uhájit rodinný či firemní majetek, lze využít svěřenský fond. V případě rodinném se tak chrání majetek v případě budoucího předání v rodině či se zamezí jeho rozmělnění. Rovněž se svěřenský fond používá například i jako nástroj správy výživného. Svěřenský fond vzniká, když svěřenský správce přijme pověření ke správě. Třetím subjektem je pak osoba, jíž ze svěřenského fondu plyne určité plnění. Takové osobě se říká obmyšlený a určí ji zakladatel nebo svěřenský správce. Obmyšlený má stejně jako zakladatel kompetence vykonávat dohled nad činností správce.

Kdo může být obmyšlený? Často to bývá někdo z rodiny. Možná si říkáte, proč není majetek rovnou převeden na něj. Důvodů může být mnoho. Jedním z nich je skutečnost, že svěřený majetek by neměl ovládat ani jeden z členů rodiny, protože by to zůstalo právě v oné rodině a nic by se neměnilo. Například, pokud je politik ve střetu zájmů a mohlo by se stát, že by ovlivňoval zakázky, které by nahrávaly jeho firmám, nemůže jeho majetek přejít na manželku. Pořád by případné zakázky šly do rodinného či firemního rozpočtu. Proto je vhodné oslovit neutrálního zástupce, který se bude chovat nezaujatě.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: