07. prosince 2018
Kategorie: Hazardér

Pokerový slovník

Pokud jste někdy viděli film „Rounders“, určitě jste si všimli, že poker má svůj vlastní jazyk. Více než v jakékoliv hře využívá poker velké množství vlastních slov, kterým rozumí všichni hráči u stolu. Proto se musí začátečník tyto výrazy naučit. Čím více se jich naučíte, tím více pochopíte samotnou hru. Získáte respekt vašich protihráčů a místo abyste přemýšleli o slovech a výrazech, budete schopni věnovat více času hře samotné.

Uvádíme proto krátký slovníček běžných pokerových výrazů, které by se měl každý začátečník naučit a všichni zkušení hráči by je měli znát nazpaměť. Uvědomte si ale, že tyto termíny jsou určeny pro hráče, kteří již byli seznámeni se základními pravidly Texas Hold’em. Pokud si potřebujete osvěžit paměť, podívejte se na sekci věnovanou pravidlům.

BLINDS (SMALL BLIND/BIG BLIND)

Blindy jsou tzv. „nucené“ sázky, které přebírají místo tzv. ante, neboli sázek před samotnou hrou. Hráč na levo od dealera musí zaplatit tzv. small blind(malý blind), hráč který následuje pak platí tzv. big blind(velký blind). Hodnota blindů se liší v závislosti na tom, na jakém typu stolu právě hrajete.

BOARD CARDS

Board cards jsou karty, které leží na stole a sdílí je všichni hráči. Někdy se jim také říká „community cards.“

DRAW

Drawing znamená, že hráč doufá v příchod další karty, která by mohla vylepšit nebo zkompletovat jeho ruku. O takovém hráči se pak říká že je „on a draw“. Uveďme příklad: máte v ruce 10 a 9 a na flop přijde královna(Q), kluk(J) a 2. Čekáte pak, jestli na stůl spadne 8 nebo král(K), což jsou karty, s kterými byste vytvořili postupku (straight).

FLOP

Flop je označení pro první tři karty, které jsou ve hře Texas Hold’em vyloženy na stůl.

IMPLIED ODDS

Implied odds znamenají vesměs to stejné, jako tzv. Pot odds (níže), mimo to že při implied odds počítáme s budoucím sázením. Tudíž, můžete dorovnat sázku po flopu, ale máte předpokládanou šanci sázku zvýšit v dalších kolech, pokud vám na stůl spadne karta, kterou chcete.

LIMIT POKER

tzv. limitovaný poker je poker s fixními sázkami. V limitované hře $2-$4 jsou všechny sázky a jejich navýšení v prvních dvou kolech (pre-flop a flop) vždy $2, v dalších dvou kolech (turn a river) se pak zvyšují na $4.

LONGHAND

Jako „longhanded“ se nazývá hra, které se účastní 7 nebo více hráčů.

OUTS

Velmi důležitý pokerový termín, který odkazuje na množství ještě nerozdaných karet, které mohou zlepšit vaši ruku. Pokud na flop přijde královna(Q), kluk(J) a 2 a vy máte 10 a 9, potřebujete krále(K) nebo 8 pro zkompletování vaší postupky. Jelikož jsou v balíčku 4 králové i 4 osmičky, vaše konečnou hodnotu OUTS získáte sečtením předchozích hodnot, konečná hodnota je tedy 8.

POSITION

Určuje vaši pozici u pokerového stolu. Dealer má pozici nejlepší, jelikož sází poslední a může tak celou dobu sledovat, co mají nejspíše v ruce ostatní hráči. Nejhorší pozice je potom small blind, který sází jako první.

POT ODDS

Pot odds je v podstatě srovnání sázky, kterou děláte vzhledem k celkovému množství žetonů v banku(potu). Jinak řečeno je to šance na výhru banku. Pokud jsou vaše šance zvítězit relativně dobré ve srovnání s množstvím žetonů v potu – jinak řečeno, pokud se dá vyhrát hodně z malé sázky – vaše pot odds říkají, že byste měl vsadit. Například: vsadit $10 při 18% šanci na vítězství není špatný nápad, je-li celkový pot $100. Avšak vsadíte-li $300 při celkovém potu $400 a vaše šance na vítězství jsou pořád 18%, už to tak dobrý nápad není. Právě pochopení POT ODDS je klíčem k úspěchu.

PRE-FLOP

Pre-flop je část hry, kdy byly každému hráči rozdány dvě karty, ale na stůl ještě nebyl vyložen FLOP.

RIVER

River je označení pro pátou a tedy poslední kartu, která je po TURNU ve hře Texas Hold’em rozdána.

SHORTHAND

„Shorthand“ označuje pokerovou hru se 6 nebo méně hráči.

TURN

Jako Turn nazýváme čtvrtou kartu, která je ve hře Texas Hold’em rozdána po FLOPu.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: