26. února 2021
Kategorie: Zvědavec

Esperanto: umělý jazyk, který má své rodilé mluvčí

I když jich samozřejmě není mnoho, jen několik stovek, nanejvýš několik tisíc. Ti jsou navíc počítáni i mezi rodilé mluvčí jiných jazyků, neboť jde většinou o potomky skalních příznivců esperanta z rodin, v nichž rodiče pocházejí z různých států a při komunikaci doma využívají právě esperanto. Za takového rodilého mluvčího je pokládaný například známý finančník George Soros.

Nejrozšířenější umělý jazyk na světě

Kromě toho, že má své rodilé mluvčí, se esperanto může pochlubit jedním primátem. Je bezkonkurenčně nejpoužívanějším uměle vytvořeným jazykem na světě. Podle odhadů má přibližně dva miliony mluvčích roztroušených po celém světě, což je téměř dvakrát více, než má třeba estonština.

Jazykem k míru mezi národy

Esperanto vytvořil na konci devatenáctého století lékař Ludvík Zamenhof. Ten žil na tradičně mnohonárodnostním a mnohojazyčném území v dnešním severovýchodním Polsku. Zamenhof se domníval, že důvodem častých sporů mezi jednotlivými skupinami je také fakt, že zde chyběl společný jazyk, který by byl neutrální, tedy nebyl rodným jazykem žádné skupiny. Proto začal pracovat na vlastním jazyku.

Při konstrukci nového jazyka Zamenhof vycházel z mnoha existujících přirozených jazyků, aby si jejich mluvčí mohli esperanto snáze osvojit. Velká část slovní zásoby proto vychází z románských a germánských jazyků, zatímco skladba slov ve větě a koncovky jsou inspirované slovanskými jazyky. Jazykovědci ale odhalili také celou řadu podobných znaků s asijskými jazyky, jako jsou čínština či japonština.

Jeden z mnoha umělých jazyků

Esperanto samozřejmě není jediným umělým jazykem, který měl ambici stát se novodobou latinou. V posledních sto padesáti letech mu vznikla celá řada konkurentů.

Mezi další známé umělé jazyky patří například:

  • Lingwe Uniwersala
  • Lingua franca nova
  • Interlingua
  • Klingonština, kterou vytvořili scénáristé a fanoušci seriálu Star Trek
Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: