Ludvík Zamenhof

Esperanto: umělý jazyk, který má své rodilé mluvčí

26. února 2021

I když jich samozřejmě není mnoho, jen několik stovek, nanejvýš několik tisíc. Ti jsou navíc počítáni i mezi rodilé mluvčí jiných jazyků, neboť jde většinou o potomky skalních příznivců esperanta z rodin, v nichž rodiče pocházejí z různých států a při komunikaci