21. listopadu 2023
Kategorie: PR tipy

Proč neporušovat doporučení neřídit vozidla po požití léků nebo po operaci s anestezií?

Každý nepochybně ví, že řízení pod vlivem alkoholu je zakázáno. Stejně jako usedat za volant pod vlivem drog. Podobná omezení ovšem mohou být také spojena s užíváním některých léků a léčebných prostředků. I ty totiž mohou významným způsobem ovlivňovat schopnosti vnímání a rozhodování, jež jsou pro bezpečnou jízdu zcela zásadní. V jakých případech si tedy raději jízdu za volantem odpustit?

Léky pomáhají a léčí, ale ne vždy se hodí za volant

Pokud řidič způsobí dopravní nehodu a následné vyšetřování zjistí, že byl v té době pod vlivem léku, u nějž jsou v příbalovém letáku výslovně zmíněny možné negativní účinky na řízení vozidel, musí počítat s tím, že k této skutečnosti bude přihlédnuto. A že se bude jednat o přitěžující okolnost.

Tato situace přitom zdaleka není nijak výjimečná. I vám se tak může snadno stát, že se dostanete k užití léku, který negativně ovlivní vaši pozornost, schopnost koncentrace a zrakového vnímání, koordinaci, motoriku. Mnohé léky mohou zpomalit vaše reakce, způsobit závrať, přivodit spavost, nebo naopak zvýšit vaše vnitřní napětí či vybudit agresivitu. Negativní účinky léků přitom mohou přetrvávat i mnoho hodin po užití.

Mezi nebezpečné léky za volantem patří totiž například nejen antiepileptika či antidepresiva, ale také poměrně běžná antiastmatika nebo tradiční penicilin.

I z tohoto důvodu je dobré nepodceňovat informace v příbalových letácích, které je zpravidla možné dohledat i na internetu, případně se u lékaře nebo lékárníka informovat o případných omezeních tohoto typu.

Na řízení pod vlivem léků upozorňuje na svých stránkách také Policie České republiky. Ta informuje, že pokud by řidič užil léky, u nichž jsou v příbalovém letáku jednoznačně uvedeny vedlejší účinky a jejich možné důsledky, bude k jejich užití řidičem přihlíženo v případě dopravní nehody, kterou způsobí. V některých případech může být užití takových léků dokonce PČR klasifikováno přímo jako příčina vzniku nehody.

I bezpečná anestezie je za volantem nebezpečná

Samostatnou kapitolu pak tvoří i otázka řízení auta po operaci nebo po aplikaci lokální anestezie. Odborníci se sice zcela neshodnou na tom, zda v takových případech řízení auta plošně zakázat či nikoliv, obezřetnost je podle nich nicméně zcela na místě.

Dentisté tak pacienty běžně nabádají, aby například po zubním zákroku s lokální anestezií alespoň 20-30 minut počkali v čekárně a u náročnějších zákroků v nejbližších hodinách nesedali za volant.

U operačních zákroků v nemocnici prováděných v celkové anestezii pak bývá běžné, že lékaři od pacientů striktně vyžadují, aby nejméně 24 hodin po takovém výkonu nevykonávali vůbec žádné činností vyžadující zvýšenou pozornost — ať už se jedná o řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, nebo například důležité právní úkony.

Porušení těchto zákazů a nařízení může mít výrazný vliv také na likvidaci škody pojistné události, tedy na to, jakým způsobem pojišťovna v takové situaci přistoupí k pojistnému plnění v případě způsobené nehody. Řízení po vlivem nebezpečných léků se tak snadno může stát příčinou odmítnutí či výrazného ponížení pojistného plnění.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: