31. ledna 2024
Kategorie: Zvědavec

Povědomí o analgetikách je mezi Čechy nedostatečné, i přes jejich časté užívání

V České republice je velmi rozšířená praxe užívání volně dostupných léků na bolest. Pravidelně, každý měsíc, sáhne po analgetikách skoro každý druhý občan a zhruba dvacet procent populace je užívá dokonce týdně. Přestože tato léčiva mohou být pro mnohé z nás při mírnějších bolestech spásou, často je používáme bez hlubšího porozumění jejich účinkům a možným rizikům. Z nedávného průzkumu provedeného farmaceutickou společností STADA vyplývá alarmující nedostatek znalostí o těchto produktech nejen mezi Čechy, ale i v celé Evropě.

Evropané a Češi ve světle průzkumu: Víra ve své znalosti neodpovídá realitě

Zatímco více než polovina Evropanů a téměř polovina Čechů se spoléhá na analgetika alespoň jednou měsíčně, objevují se značné mezery v jejich znalostech. Například v České republice 65 % dotazovaných není obeznámeno s vlastnostmi kyseliny acetylsalicylové, a 43 % s vlastnostmi paracetamolu. Toto číslo je v porovnání s evropským průměrem znepokojivě vysoké.

Samoléčba: Mezi pohlavími a generacemi

Průzkum dále ukázal, že ženy sáhnou po analgetikách častěji než muži, přičemž v České republice je poměr mezi pohlavími vyrovnaný. Ve věkových kategoriích se ukazuje, že starší Evropané jsou v užívání volně prodejných léků na bolest opatrnější než mladší generace, což naznačuje, že s věkem přichází větší opatrnost nebo snad lépe zakořeněné znalosti o možných rizicích.

Znepokojivé mylné představy a věkové rozdíly v povědomí

Velký problém představuje nesprávné chápání účinků a vlastností nejčastěji užívaných léků. Například mnoho Evropanů, včetně Čechů, má nesprávné představy o kyselině acetylsalicylové a paracetamolu. Zvláště mladší generace často podléhá omylům ohledně jejich účinků, což může vést k nesprávnému užívání těchto léčiv.

Potřeba lepšího osvětlení a vzdělávání

Tento průzkum odhaluje zásadní nedostatky v povědomí o léčivech proti bolesti mezi českou populací a Evropany obecně. Přestože jsou analgetika běžně dostupná a široce používaná, mnoho lidí o nich má nedostatečné nebo dokonce chybné informace. To zdůrazňuje potřebu lepšího vzdělávání a osvětlení v oblasti samoléčby a používání volně prodejných léčiv. Pouze s dostatečnými a správnými informacemi mohou jednotlivci činit správná rozhodnutí o svém zdraví a bezpečně užívat léky proti bolesti.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: