11. června 2021
Kategorie: Businessman

Nepodceňujte adekvátní pojištění při svém podnikání

V některých oblastech je pojištění dokonce zákonná povinnost, bez které nelze podnikat. Ale i pokud se věnujete jiným oborům, uzavřít adekvátní pojištění s odpovídajícím plněním a krytím škod by pro vás mělo být prioritou.

Nejde ani tak o školu, kterou můžete sami utrpět, ale zejména o škodu, kterou můžete přímo či nepřímo způsobit jiným subjektům. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří jsou chráněni zákonem, jste totiž jako podnikatel za případnou škodu zodpovědný v plném rozsahu, tedy klidně v řádech desítek milionů korun.

Pro podnikatele jsou určeny například tyto produkty:

  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • Pojištění profesní odpovědnosti
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění managementu

Škoda způsobená vaším zaměstnancem

Podnikatelé obvykle přehlíží hlavně nebezpečí, které v tomto ohledu představují jejich zaměstnanci. Pokud nedbalostí zaměstnanců dojde k poškození majetku třetí strany, například drahého automobilu, který je u vás servisován, odpovědnost může padnout na vás. A zatímco zaměstnanci můžete srazit jen limitovanou částku, navíc v delším časovém horizontu, na odškodnění zákazníka z vaší strany se limity a odklad nevztahují.

Škoda na firemním majetku

Zaměstnanec nicméně může poškodit také váš majetek, například uskladněné zboží. Pokud jde o elektroniku, stačí nabourat ještěrku s jednou paletou plnou notebooků nebo mobilních telefonů a škoda může mít i šest nul. Opět platí, že váš zaměstnanec je zodpovědný jen omezeně a abyste se vyhnuli vysoké ztrátě, je třeba mít uzavřenou správnou pojistku.

Životní pojištění

Jako podnikatel či živnostník byste neměli zapomínat ani na životní pojištění. Vaše případná dlouhodobá nemocenská by zdaleka nemusela stačit k pokrytí všech výdajů, které vám v době pracovní neschopnosti vzniknou. A pokud jde například o úrazy s trvalými následky či jiné nepříjemnosti, obecně platí, že je lepší spoléhat se sám na sebe a komerční pojištění než na stát a jeho sociální zabezpečení.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: