14. února 2023
Kategorie: Zvědavec

Česká republika letos zatočí s návykovými látkami. Vláda chystá nová pravidla pro nikotinové sáčky, konopí, kratom i CBD

Rok 2023 slibuje mnoho posunů v oblasti vládního boje proti užívání návykových látek. V uplynulých měsících odstartovala velmi živá debata o nikotinových sáčcích, pod drobnohled veřejnosti se dostali i jiné návykové látky jako například kratom. Právě letos by tyto diskuze mohly přinést první plody. Prodejci tabáku tak už v půli roku nebudou moci prodávat nikotinové sáčky dětem a mladistvým a v Poslanecké sněmovně se možná začne jednat o novém zákonu o psychomodulačních látkách. Skloňovaným pojmem je taktéž dekriminalizace, která by se v první řadě měla dotknout konopí, ale je možné, že se v budoucnu dotkne i jiných látek, jako například psychedelik.

Nikotinové sáčky si v trafice už teenageři nekoupí

Českým veřejným prostorem v posledních měsících rezonuje hlavně problematika regulace prodeje nikotinových sáčků. Ty jsou řazeny mezi takzvané bezdýmné a alternativní nikotinové výrobky. Už v polovině roku 2023 vstoupí v účinnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, která výrazně omezuje parametry jako je například obsah nikotinu nebo podobu obalů nikotinových sáčků. Ještě závažnějším problémem je ale jejich neomezená dostupnost na prodejnách.

Na tuto potřebu reaguje novela zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti by mohla nabýt už v prvním čtvrtletí tohoto roku. Odborná obec se shoduje na tom, že zákaz prodeje dětem a mladistvým je naprosto nezbytné opatření. Ty se vyznačují především vysokým obsahem nikotinu a snadnou biologickou dostupností, což zejména v případě mladých uživatelů může způsobit extrémně rychlý přechod z rekreačního užívání v plně rozvinutou závislost.

„Nikotinový sáček se stal fenoménem mladé generace, a to navzdory skutečnosti, že riziko vzniku závislosti je obrovské u kohokoliv. Tyto sáčky jsou zřejmě na rozdíl od ostatních tabákových výrobků méně škodlivé pro plíce. Podle odborníků však lokálně narušují sliznici ústní dutiny a zažívacího ústrojí včetně sliznice jícnu a žaludku. Už v minulosti byla zavedena nová kategorie výrobků v potravinářském zákoně. Bohužel to však nebylo doprovázeno současným zavedením zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let ani nastavením jednoznačných požadavků na složení, vzhled, jakost, vlastnosti a označování nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. Stejně tak nebylo regulováno ani jejich složení. Mohly a stále ještě mohou obsahovat neomezené množství nikotinu a jakoukoliv příchuť,“ uvádí ve svém sdělení Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Nový zákon utne tipec vynalézavým prodejcům

Ve fázi aktivních příprav už jsou i práce na novém zákoně o psychomodulačních látkách. Ten je v první řadě reakcí na nabídku látek, které jsou buď na českém trhu legálně k dostání a zákon je neřeší, a i ty, které se do České republiky dostávají nově právě ve snaze obcházet zpřísňující se pravidla. Momentálně se ve veřejném prostoru řeší především kratom a tzv. CBD produkty.

Řešení v podobě pravidelných aktualizací seznamu omamných a psychotropních látek není dostatečně pružné. Jedinou alternativou tak zůstává neregulovat látky vůbec. Nový zákon má být reakcí na tuto neutěšenou situaci. Jedním z často zmiňovaných opatření je regulace v podobě zákazu prodeje těchto látek dětem a mladistvým. Práce na zákonu jsou obecně vedeny snahou zvýšit efektivitu reakcí na nové produkty, které je třeba vzhledem k jejich společenské nebezpečnosti regulovat.

Zákon o psychomodulačních látkách je krok správným směrem, který možná ale přichází se zpožděním. V uplynulých letech se bohužel na trhu rozvinula praxe, kdy řada prodejců cíleně obchází platné zákony. Jelikož vědí, že reakce zákonodárce bude pomalá, nezdráhají se do České republiky uvádět nové produkty, které do předem stanovených kategorií nezapadají. Tímto způsobem se k nám ale už dostala řada problematických látek, na které je třeba reagovat. Nový zákon proto vítám, protože slibuje alespoň nějaký řád v dost chaotické situaci,“ popisuje Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání.

Konopí čeká dekriminalizace, legalizaci vláda neplánuje

Regulací a snižováním rizik týkající se uživatelů konopí se aktuálně zabývá expertní pracovní skupina, jejíž založení inicioval premiér Petr Fiala (ODS). Pracovní skupina by do konce letošního března měla představit návrh legislativního řešení, jehož záměrem je dekriminalizace užívání konopí. Vzhledem k počtu uživatelů této látky nejen v České republice, dává takové řešení smysl.

Cesta dekriminalizace nemá vést k jakékoliv motivaci k užívání konopí – primárně jde o ochranu veřejného zdraví a přesun uživatelů z ilegálního trhu na trh regulovaný, a to opět s důrazem zejména na věkové kategorie dětí a mladistvých. Věcný záměr je tak připravován dle doktríny harm reduction, což je přístup spočívající v postupném snižování rizik.

„Dekriminalizace konopí nemá vést k tomu, že se z jeho užívání najednou stane nějaký masově přijímaný fakt. Jde spíše o zmírnění extrémů, protože stejně tak jako je velký rozdíl mezi užíváním konopí a pervitinu, je stejně velký rozdíl i v nakládání s těmito látkami zejména s ekonomickým záměrem. Současná legislativa do jisté míry staví tyto kategorie na stejnou úrovně, což ve výsledku vede k nepřiměřeně přísným trestům, což nás často nutí zpochybňovat racionalitu českých soudů. Konopí je navíc i z adiktologického hlediska daleko diskutabilnější než jiné návykové látky, a například jeho léčebné účinky pro pacienty s určitými druhy onemocnění jsou nepopiratelné,“ doplňuje Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000.

Prezidentská milost odstartovala debatu o zmírnění trestního práva

V souvislosti s tím se v poslední době na vládní úrovni často diskutuje i širší novela trestního zákoníku, která by mimo jiné dekriminalizovala některé trestné činy související s psychoaktivními látkami. Společenskou debatu na toto téma pomohla nastartovat kauza manželů Kordysových odsouzených za nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami, kteří v minulém roce dostali milost od prezidenta republiky Miloše Zemana. Řada odborníků už předtím upozorňovala na nepřiměřenost trestu, na tyto výhrady teď navazuje nově vzniklá pracovní skupina na vládní úrovni.

Cílem pracovní skupiny je revize trestněprávní legislativy, přičemž se její členové chtějí zaměřit hlavně na diskutabilní kategorii psychoaktivních látek, které v určitých případech mohou mít terapeutický potenciál. Očekává se, že největší diskuze budou vedeny právě o psychedelických látkách, které se vyznačují extrémně nízkým závislostním potenciálem. Skupina se zaměří i na možné legislativní novinky typu aplikačních místností nebo testování drog na festivalech.

Drahé cigarety si Češi kompenzují za hranicemi

Změnou, kterou uživatelé tabákových výrobků v České republice naopak už pocítili, je plošné zdražení tabákových výrobků i tabákových a nikotinových alternativ. Od prvního dne roku 2023 byla totiž v této kategorii zvýšena spotřební daň, přičemž všechny sazby narostly shodně o 5 %. Ekonomové i představitelé tabákových společností už v minulosti argumentovali tím, že se stát tak připravuje o zisky z prodeje těchto výrobků. Jedním z důvodů je podle nich fakt, že se zmenšuje rozdíl ceny za krabičku mezi Českou republikou a sousedními zeměmi jako je Německo nebo Rakousko. Čeští kuřáci tak často jezdí nakupovat za hranice.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: