wellness pobyty

Stříbrnou ekonomiku čeká boom, nenechte si ujet vlak

19. listopadu 2021

Stříbrná ekonomika je pojem, který označuje produkty a služby spotřebovávané především důchodci a lidmi nad padesát let. Díky rostoucí průměrné době dožití a kvalitní lékařské péči se jednak zvyšuje počet osob v této věkové kategorii, a jednak se prodlužuje věk,