11. září 2023
Kategorie: Zvědavec

Počet obyvatel České republiky se blíží k hranici 11 milionů

Česká republika směřuje k dosažení 11 milionů obyvatel – stává se devátou nejlidnatější zemí EU.

Česká republika se stává stále více osídlenou zemí a blíží se k počtu 11 milionů obyvatel. S tímto nárůstem populace se také stává devátou nejlidnatější zemí v rámci Evropské unie, předčila země jako Portugalsko, Švédsko a Řecko. Dokonce i Belgie, která je osmou nejlidnatější zemí v EU, má jen asi o 900 tisíc obyvatel více než Česká republika.

Růst populace během prvního pololetí

Na konci prvního pololetí letošního roku měla Česká republika 10 873 553 obyvatel, což značí nárůst o 46 024 lidí od začátku roku. Tento růst populace překonává úroveň, která byla před pandemií koronaviru, což je význačné.

Příčiny nárůstu populace

Růst populace v prvním pololetí letošního roku byl především důsledkem stěhování. Z České republiky se vystěhovalo 22 266 lidí, zatímco sem přistěhovalo 79 776 lidí. Bez této migrace by počet obyvatel země klesl. Významný faktor tvoří také rozdíl mezi počtem úmrtí a narození. Během prvního pololetí tohoto roku zemřelo 56 666 lidí, zatímco se narodilo pouze 45 180 dětí.

Sňatky, rozvody a narození mimo manželství

Během prvního pololetí letošního roku bylo 47,7 procenta narozených dětí zaznamenáno mimo manželství. Zajímavostí je, že přibližně jedna desetina narozených dětí měla matku s cizím státním občanstvím, nejčastěji z Ukrajiny a Slovenska. Co se týče sňatků a rozvodů, během tohoto období proběhlo 19 124 svateb, na každé dvě svatby připadl jeden rozvod, celkem se uskutečnilo 9 877 rozvodů.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: