23. ledna 2021
Kategorie: PR tipy

Když v práci uděláte „botu“, může vás to stát balík. Ochrání vás pojištění odpovědnosti

Nikdo není neomylný, ale když se člověk dopustí chyby v nesprávný čas, a k tomu na nesprávném místě, stojí ho to mnohem více než nervy. Třeba právě škoda v zaměstnání – pokud ji způsobíte úmyslně, čeká vás dlouhé placení.

Sankci se však nevyhnete ani v případě, kdy k ní dojde z nedbalosti. Na kolik vás mohou vyjít přešlapy na pracovišti i mimo něj, pokud svým jednáním poškodíte zaměstnavatele? A jak se před rizikem efektivně chránit? Odpovědi najdete v následujících řádcích.

Zákon, který by zaměstnavateli automaticky přisuzoval právo na plnou náhradu jakékoliv škody, naštěstí neexistuje. Legislativa naopak jasně definuje situace, kdy je zaměstnanec za škodu zodpovědný i výši náhrady. Nárok na náhradu škody vzniká zaměstnavateli pouze v případě, že ke škodě došlo při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Zároveň musí mezi vznikem škody existovat příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností. Nejsou-li splněny obě uvedené podmínky, zaměstnavatel nemá na kompenzaci právo.

Nejvíce zaplatí ten, kdo škodu způsobí úmyslně

Zaměstnanec, který majetek zaměstnavatele poškodí úmyslně, musí uhradit škodu v její plné výši. Stejné podmínky platí pro škodu způsobenou v opilosti a po zneužití návykových látek. Zaměstnavatel má navíc právo na náhradu ušlého zisku.

Podstatně mírnější, avšak pro mnohé zaměstnance stále likvidační, je výše náhrady, na kterou má zaměstnavatel právo v případě, že dotyčný způsobí škodu z nedbalosti. Jedná se o 4,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy (počítáno z výdělku v době před vzniklou škodou).

Chránit se můžete pojištěním odpovědnosti

Heslo „za chyby se platí“ neplatí pro zaměstnance, kteří si sjednají pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu. Případná náhrada škody (způsobené z nedbalosti) jde v rámci pojistného limitu na vrub pojišťovně. Výhodné podmínky a nízkou cenu pojistného nabízí například ERGO pojišťovna.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: