06. září 2023
Kategorie: Zvědavec

Začal 26. ročník Cen Wernera von Siemense

Dnešním dnem byl oficiálně zahájen šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense, která je udělována studentům technických a přírodovědeckých oborů a mladým vědcům. Tato prestižní cena, pojmenovaná po známém průmyslníkovi a vědci Werneru von Siemensovi, se stala významnou událostí pro talentované jedince na poli vědy a technologie.

Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice, zdůraznil význam této soutěže, připomínajíc, že mnoho předchozích vítězů Ceny Wernera von Siemense dosáhlo významných úspěchů ve svých vědeckých a akademických kariérách a získalo prestižní granty. Očekává se, že i tento ročník přinese mnoho špičkových prací a nominací výjimečných osobností.

Kandidáti, kteří se chtějí přihlásit do soutěže, mají možnost to udělat prostřednictvím oficiálních internetových stránek www.cenasiemens.cz, a to až do konce listopadu roku 2023.

Tato soutěž, která již probíhá 26 let, rozdělí vítězům odměny v celkové výši jednoho milionu korun. Zvláštní pozornost je věnována i vedoucím prací a školitelům studentů, kteří dosáhnou ocenění za nejlepší diplomovou a disertační práci. Finanční odměny, které byly v minulých letech uděleny 450 vítězným studentům, vědcům a pedagogům, dosáhly impozantní částky 15,3 milionu korun.

Cena Wernera von Siemense je rozdělována v následujících kategoriích:

 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
 2. Nejlepší pedagogický pracovník
 3. Nejlepší diplomová práce (včetně ocenění vedoucího práce)
 4. Nejlepší disertační práce (včetně ocenění školitele)
 5. Ocenění za překonání překážek při studiu (studenti nominovaní akademickými pracovníky univerzit)
 6. Zvláštní ocenění za excelentní kvalitu vědecké práce žen
 7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) v oblasti Průmyslu 4.0
 8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) v oblasti chytré infrastruktury a energetiky

Soutěž má své porotce, zahrnující významné osobnosti z akademického a průmyslového prostředí, kteří jsou odpovědní za vyhodnocení a výběr vítězů v jednotlivých kategoriích.

Předsedové porot jsou:

 • RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – předsedkyně, Akademie věd České republiky
 • MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – rektor, Masarykova univerzita v Brně
 • Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M. – rektor, Vysoké učení technické v Brně
 • RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. – rektor, České vysoké učení technické v Praze
 • MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – předsedkyně, Česká konference rektorů
 • Eduard Palíšek, Ph.D., MBA – generální ředitel, Siemens ČR
 • Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. – vědecký ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
 • prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. – ředitel, Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB-TUO

V minulém ročníku soutěže si nejvíce ocenění odnesly České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova, obdržely po čtyřech oceněních. Tři ocenění získaly VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně. Dvě ocenění byla udělena Akademii věd ČR a Univerzitě Palackého v Olomouci, a Masarykova univerzita obdržela jedno ocenění.

Kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím zmíněných webových stránek www.cenasiemens.cz, což dává široké veřejnosti příležitost podpořit nadějné talenty. Navrhovatelé nominovaných kandidátů mají také možnost získat prémii ve výši 10 000 Kč, pokud jejich nominovaní kandidáti zvítězí.

Informace o soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá společnost Siemens ČR ve spolupráci s významnými představiteli vysokých škol a Akademií věd ČR, kteří garantují jednotlivé kategorie a jsou zodpovědní za hodnocení přihlášených prací. Tato prestižní cena má podporu od předsedy vlády a ministryně pro vědu, výzkum a inovace, což zdůrazňuje její význam pro český vědecký a technologický sektor. S bohatou historií a velkorysými finančními odměnami patří Cena Wernera von Siemense k nejprestižnějším nezávislým iniciativám v oblasti vědy a technologie v České republice. Do této doby bylo oceněno více než 450 talentovaných studentů, pedagogů a vědců, a vyplaceno přes 15,3 milionu Kč na finančních odměnách.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: