15. prosince 2021
Kategorie: PR tipy

Elegantní řešení ekologického nakládání s odpady

Odpady jsou v naší společnosti stále diskutovanějším tématem. Jejich objem raketově stoupá a stále se tak úplně neví, jak s nimi co nejlépe naložit. Oceány jsou plné plastových obalů, které představují nebezpečí jejich obyvatelům, mikroplasty už najdeme téměř ve všem a o všudypřítomných odpadcích na ulicích rušných měst ani nemluvě.

Každý z nás však může být v boji s odpady nápomocen, a to velice jednoduše. Stačí se naučit správně třídit odpad, a vězte, že plasty, papír a sklo jsou teprve začátek. Existuje totiž celá řada dále využitelných materiálů, které bychom měli separovat – například baterie, kovy, stará elektronika, bioodpady a tak dále. Pojďme se tedy podívat, jaké skupiny odpadů existují a kam s nimi!

Třídění odpadů

Základem nakládání s odpady je jejich třídění. Dnes je již v každé obci plastová popelnice na směsný odpad, na plasty, na papír, sklo a objevují se už také popelnice, které jsou určeny na sběr olejů a tuků z domácnosti, které se pak dále zpracovávají jako biopalivo nebo se používají v kosmetice. Odpady se dále dělí ve sběrných dvorech na nebezpečné odpady, elektroodpady, kovy, likvidace autovraků, pneumatiky, stavební odpad. Existují také průmyslové a zdravotnické odpady, ty se likvidují nejčastěji rovnou v nemocnici nebo továrně.

Třídění odpadů se řídí značkami, které jsou vyznačeny na popelnicích. Ty jsou také pro lepší rozpoznání barevně odlišeny. Popelnice směsná je zelená, na papír je modrá a na plast žlutá. Do popelnice na plast se vhazují také kartony, obaly a krabice od nápojů. Patříte-li mezi majitele rodinného domu, vyberte správnou velikost popelnice, tak aby nebyla moc velká a častěji odvážena. To vás také bude motivovat k udržitelnosti a snižování odpadu v domácnosti. S uzamykatelnou brankou pro popelnici vám pomůže zámečník. Tak bude zajištěna a budete ji otevírat pouze při vyvážení odpadu.

Recyklace

Ve sběrnách odpadů po vytřídění probíhá recyklace. Papír je dnes recyklován z 100%. Jeho opětovné zpracování je snadné a recyklovaný papír se používá na krabice, noviny, obálky a mnoho dalších papírových potřeb. I nápojové kartony lze snadno recyklovat. Také zpracování kovů a skla je běžné. Problémy jsou však s plastovými odpady, převážně s pet lahvemi. Vznikají však nové nápady a firmy, které se snaží tyto obaly uvádět znovu do oběhu.

Nejčastěji se plasty pálí ve spalovnách nebo přeměňují na drobné kousky, které se lépe dále zpracovávají. Snahou je přeměňovat plasty opět na nové výrobky nebo do původní tekuté podoby, která poslouží jako palivo. Přeměňovat plasty opět na palivo je elegantním řešením, jak se zbavit plastového odpadu, na další vývoj si však musíme ještě počkat.

Kam s odpadky doma?

Třídit v domácnosti větší množství druhů odpadů je mnohdy dost obtížné, zejména kvůli nedostatku místa. Na trhu je už však obrovské množství různých nádob odlišených barvou i designem, které se vejdou i do menších bytů a třídění odpadu je tak jednoduché i v garsonce.

Mohlo by se zdát, že majitelé rodinných domů to mají jednodušší, jenže opak je někdy pravdou. Umístit u domu tak velké množství popelnic není příliš elegantní, a tak je potřeba nádoby na odpad nějak zamaskovat. Skvěle poslouží různé zástěny, boxy a další vychytávky. Plasty, sklo, kovy a staré baterie lze skladovat klidně v garáži a popelnici vyvézt před dům jen v den svozu. Některé druhy je pak stejně nutné vozit do sběrného dvora či na jiná sběrná místa, a tak je můžete ukládat například do plastového boxu.

Zero waste domácnost

Snahou společnosti je také odpady produkovat v co nejmenší míře. Když bude málo odpadů, nebude třeba řešit jejich zpracování. Touto problematikou se zabývá zero waste životní styl. Zero waste domácnost znamená vyprodukovat co nejmenší odpad. Co jde, zkompostujte, neberte si zbytečně potraviny, které mají obal, i když jej nepotřebují. Nekupujte věci do zásoby, které by se vám mohly zkazit, abyste je později nemuseli vyhazovat. Vše zužitkujte. Nákupy si promýšlejte dopředu a pište si seznam, abyste nepořizovali věci, které poté nevyužijete. Věci, které jdou v domácnosti použít znovu, přeměňte na něco jiného a používejte je dále.

Líbil se ti článek? Sdílej jej přátelům: