open source

Čeká nás nový rozmach open source software?

13. srpna 2021

Software s otevřeným, tedy veřejným kódem je páteří internetu i spousty populárních webových portálů a aplikací. Ke koncovým uživatelům se však zatím dostává spíše okrajově, většinou jako bezplatná náhrada za jiný placený program, který se dotyčnému nechce kupovat. Rozhodně však